В какво вярваме

Принципите представляват същината на предписаните нормативни и етични стандарти. Екипът на кантората се оповава на законосъобразното осъществяне на изпълнението в практиката си. Считаме, че наша задача е да отговаряме с коректност, лоялност и отзивчивост на всички изисквания към дейността ни, да оправдаем очакванията и постигнем поставените ни цели, като най-важна е удовлетворяване на законоустановените интереси на взискателите. Основа на това се явява принципът ни към стремеж към все по-ефективно изпълнение, който споделяме и ще превърнем в постоянна величина в нашата работа. Качеството и бързината на услугите са гарантирани и с електронния програмен продукт, който ни предоставя информационната база на „ENFORCER" с всичките си възможности, включително с безплатен дистанционен достъп до пълната информация по делата, преглед на всички входящи и изходящи документи по делото. Целият екип е готов да отговаря с адаптивност и гъвкавост на поставените цели, като се придържа към ценностите на професията и се отнася с дължимото уважение. Работата ни е призвание, а силите ни са обединени в една обща кауза насочена към реализация на съдебно признатите вземания.

Защо ние да сме вашия партньор

 Успешната кантора поставя стандарти за качеството на работата си, съумява в кратки срокове да поема големи обеми от работа, като същевременно влага нужната ангажираност и внимание към всяко едно дело и казус. Не на последно място, определяща за нас е обратната връзка с взискателя. Той трябва да бъде наш спътник във всяко предприето действие в защита на законния му интрес, като приоритет е непосредствения контакт. Възможността му да бъде пряк участник от една страна е обезпечена от програмния продукт на „ENFORCER", а от друга с непосредствената връзка със сътрудник на кантората. Вътрешната ни организация е такава, че да позволи пряк контакт на взискателя с обслужващия го помощник или непосредствено със съдебния изпълнител. В тези си действия ще търсим най-ефективният подход за реализация на изпълнението, съзнавайки, че защитаваме Вашия интерес!