Частен Съдебен Изпълнител Стефан Петров - рег. № 921

ЧСИ Стефан Петров


рег. № 921 с район на действие СГС

гр. София
бул. Витоша 130, партер
тел. 02/962 22 35, 02/943 83 75
факс 02/958 74 24
kantora921@stefanpetrov.bg

Сметки


Специална сметка

ТИТУЛЯР ЧСИ СТЕФАН ПЕТРОВ:
BG78 BPBI 7942 1021 5276 04
BIC КОД: BPBIBGSF
В „ЮРОБАНК БЪЛАГРИЯ“ АД


Такси и разноски

ТИТУЛЯР ЧСИ СТЕФАН ПЕТРОВ:
BG35 BPBI 7942 1021 5276 02
BIC КОД: BPBIBGSF
В „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД