Важна информация !!!

Уважаеми Дами и Господа, От няколко дни е стартирала "фишинг" атака, за която се използва името и кантората на ЧСИ Стефан Петров с рег. № 921. В тази връзка, веднага сме сигнализирали всички компетентни органи. Електронните съобщения не са изпратени от нашата кантора и съдържат вирус в прикачения файл, замаскиран под пред-текст, че е "изпълнителен лист". В случай, че получите такъв имейл моля, игнорирайте го и не се опитвайте да отворите прикачения файл. Ако сте отворили прикачения файл, моля да предприемете незабавни мерки за почистване на операционната система от зловреден софтуер.

ЧСИ Стефан Петров

Частен Съдебен Изпълнител Стефан Петров - рег. № 921

ЧСИ Стефан Петров


рег. № 921 с район на действие СГС

гр. София
ул. Калоян 6
адм. сграда към хотелски комплекс Рила,
вход от към ул. Леге
тел. 02/962 22 35, 02/943 83 75
факс 02/958 74 24
kantora921@stefanpetrov.bg

Сметки


Специална сметка

ТИТУЛЯР ЧСИ СТЕФАН ПЕТРОВ:
BG78 BPBI 7942 1021 5276 04
BIC КОД: BPBIBGSF
В „ЮРОБАНК БЪЛАГРИЯ“ АД


Такси и разноски

ТИТУЛЯР ЧСИ СТЕФАН ПЕТРОВ:
BG35 BPBI 7942 1021 5276 02
BIC КОД: BPBIBGSF
В „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД