Частен Съдебен Изпълнител Стефан Петров

 

Кои сме ние

Кантората на частен съдебен изпълнител Стефан Петров е разположена в идеалния център на Столицата, ул. Калоян 6, адм. сграда към хотелски комплекс Рила, вход от към ул. Леге. Към настоящия момент в кантората работи екип от високо квалифицирани специалисти с богат опит в областта на принудителното изпълнение, професионален опит придобит в държавната администрация, банкови и небанкови финансови институции. В кантората работи екип от помощник- частен съдебен изпълнител, юрисконсулти, технически сътрудници и администратори.

3а своевременното извършване на изпълнителните действия и в частност налагане на запори, извършване на описи, въводи и връчване на книжа, кантората разполага със служебни автомобили. 3а подпомагане на дейността на разположение са ключари и вещи лица. Също така има възможност за осигуряване на складови площи и паркинги за съхранение на описани и иззети движими вещи и МПС на длъжниците.

Познавам в детайли дейността на съдебните изпълнители, както и всички недостатъци, свързани с нея. Точно поради тази причина и предвид отдалата ми се възможност се чувствам призван да променя дейността по изпълнението и да отговоря на действителните нужди на взискателя. Съзнавам, че сферата на съдебното изпълнение е свързана с много трудности, поемане на отговорности, прецизност, внимание към детайлите, но действията на съдебния изпълнител следва да са смели и отговорни и изцяло съобразени със закона. Това е работа, при която организацията на работния процес е ключова за успешното развитие на принудителното изпълнение.

Екипът на Кантората

Положих огромно старание при подбора на екипа си, именно с оглед доброто протичане на работния процес и отговорност към нуждите на взискателите, събиране на техните вземания и изпълнение на законовите предписания. В Кантората са на раположение вписан помощник- съдебен изпълнител и юрисконсулт, чиито професионален опит е свързан само със съдебно изпълнение. Дейността се подпомага от деловодители, призовкари и стажанти. Екипът ми е от млади и енергични професионалисти, заредени с амбиция за успешно реализиране на дейността ни. Можещи хора, влагащи съответното отношение към работата, обучени да съблюдават правата на страните в изпълнителното производство, да пазят служебна и професионална тайна. Хора, които ще заслужат доверието Ви.

Съдебният изпълнител

Завършил съм Математическа гимназия, а след това Юридическия факултет на Софийски Университет „Климент Охридски". Впоследствие завърших и магистратура по „Финансов мениджмънт" в УНСС. Изкарах курс по медиация и положих успешно изпит за медиатор. Опитът ми като адвокат е свързан както с консултантска дейност в областта на търговското, вещното и облигационното право, така и с работата ми с банкови институции от кредитиране на бизнеса до изпълнителен процес и събиране на вземания. Работих по едни от най- големите и значими сделки. Водил съм значителен брой дела по несъстоятелност и изпълнително производство. 3ад гърба си имам богат и разнообразен опит в изпълнение по 3О3 във всичките му проявни форми.

Познавам в детайли дейността на съдебните изпълнители, както и всички недостатъци, свързани с нея. Точно поради тази причина и предвид отдалата ми се възможност се чувствам призван да променя дейността по изпълнението и да отговоря на действителните нужди на взискателя. Съзнавам, че сферата на съдебното изпълнение е свързана с много трудности- поемане на отговорности, прецизност, внимание към детайлите, но действията на съдебния изпълнител следва да са смели и отговорни и изцяло съобразени със закона. Това е работа, при която организацията на работния процес е ключова за успешното развитие на принудителното изпълнение.